ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι Κυριακάτικες Λειτουργίες είναι η εστία μιας ενωμένης θρησκευτικής κοινότητας και προσφέρει εφαρμόσιμες αλήθειες τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν έπειτα οι ενορίτες και οι επισκέπτες για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Κάθε άτομο είναι η αθάνατη ψυχή του και συμμετέχοντας σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να φτάσει στη γνώση αυτού του διδάγματος. Αυτό είναι το μήνυμα της έμπνευσης κι ελπίδας που μένει σε κάθε άνθρωπο που έχει παραβρεθεί σε Κυριακάτικη λειτουργία.

Η Κυριακάτικη λειτουργία της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας συνίσταται σε μια ανάγνωση των Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, σ' ένα κήρυγμα βασισμένο στα γραπτά του Ιδρυτή της Σαηεντολογίας Λ. Ρον Χάμπαρντ ή στην αναπαραγωγή ενός από των μαγνητοφωνημένων διαλέξεών του. Ο λειτουργός επίσης παραδίδει Ομαδικό Πρόσεσινγκ, που είναι ένα είδος πνευματικής συμβούλευσης της Σαηεντολογίας στην οποία συμμετέχει όλο το εκκλησίασμα και κάνει ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις και τα προγράμματα της Εκκλησίας. Η Κυριακάτικη λειτουργία ολοκληρώνεται πάντα με μια προσευχή.

Το Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας

Κάθε Κυριακάτικη λειτουργία ξεκινά με την ανάγνωση των Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας. Αυτό το γραπτό κείμενο επικυρώνει τους θρησκευτικούς στόχους της Εκκλησίας, συνοψίζει την κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας και παρέχει την ευκαιρία στα μέλη της να αφιερωθούν στη θρησκεία.

Το Κήρυγμα

Η Σαηεντολογία πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του ως πνευματικό όν, μέσω των αρχών και πρακτικών που περιλαμβάνονται στις Γραφές της θρησκείας, μέσω των πράξεών του προς τους άλλους και μέσω των κανόνων τήρησης της συμπεριφοράς που εκφράζονται στο Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας. Ως εκ τούτου, το κήρυγμα της Κυριακής τυπικά στρέφεται γύρω από ένα θέμα που σχετίζεται με μια σημαντική αρχή ή πρακτική της Σαηεντολογίας και εξερευνά τη σχέση του με την καθημερινή ζωή. Απώτερος στόχος του λειτουργού είναι κάθε μέλος του εκκλησιάσματος να φύγει από την εκκλησία έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη πνευματική επίγνωση χάρη στις αλήθειες που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθώς και μεγαλύτερη κατανόηση για τον τρόπο εφαρμογής των αληθειών αυτών στη ζωή του.

Διάλεξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ

Η Σαηεντολογία γεννημένη τον εικοστό αιώνα διαφέρει από τις άλλες μεγάλες θρησκείες του κόσμου, γιατί όλα της τα κείμενα είναι πιστά προς τα πρωτότυπα γραπτά και ομιλίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Αυτά τα λόγια έχουν διατηρηθεί ακριβώς όπως γράφτηκαν και ειπώθηκαν –κι έτσι θα παραμείνουν για πάντα– χάρη στην τεχνολογία της εποχής μας, γεγονός που παρέχει στους Σαηεντολόγους την εγγύηση ότι η θρησκεία τους θα παραμείνει ανόθευτη και χωρίς παραποιήσεις. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε περισσότερες από 3.000 διαλέξεις σε ακροατήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, περιγράφοντας λεπτομερώς τις ανακαλύψεις του και την ερευνητική πορεία του που τον οδήγησαν σ’ αυτές. Κάποιες από τις διαλέξεις αυτές καλύπτουν προχωρημένες έννοιες που απευθύνονται σε έμπειρους Σαηεντολόγους, αλλά πολλές απ’ αυτές έχουν ως θέμα τους τις θεμελιώδεις αρχές της θρησκείας και είναι κατάλληλες για το ευρύ κοινό. Συχνά κάποια απ’ αυτές επιλέγεται και παίζεται στη λειτουργία της Κυριακής ή σε κάποια άλλη ειδική περίσταση.

Οµαδικό Ώντιτινγκ

Η πνευματική συμβούλευση γνωστή ως ώντιτινγκ (από το λατινικό audire, "να ακούς"), είναι η κεντρική θρησκευτική πρακτική της Σαηεντολογίας Έτσι, είναι φυσικό ότι το ώντιτινγκ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε Κυριακάτικης λειτουργίας. Ο λειτουργός παίζει το ρόλο του ώντιτορ για την ομάδα, παραδίδοντας ώντιτινγκ που απευθύνεται ειδικά σε ομάδες και εναρμονίζεται με το κήρυγμα της ημέρας. Το Ομαδικό Πρόσεσινγκ (ένας άλλος όρος για το ομαδικό ώντιτινγκ) συνίσταται κατά το μεγαλύτερο μέρος του σε παραγγέλματα ή σειρές παραγγελμάτων του ώντιτινγκ (που καλούνται πρόσες), τα οποία κατευθύνουν την προσοχή του θήταν προς τα έξω, στο φυσικό σύμπαν. Το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθούν το άτομο να απελευθερωθεί από τις αντίξοες επιρροές του φυσικού περιβάλλοντος, και συνεπώς, καθίσταται ικανός να ξανακερδίσει την πνευματική του επίγνωση.

Ανακοινώσεις

Λόγω του ότι οι Σαηεντολόγοι ασκούν ενεργά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνεται η εκπλήρωση του στόχου της Σαηεντολογίας να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τον Άνθρωπο, πολλοί απ’ αυτούς που παρακολουθούν την Κυριακάτικη λειτουργία, συμμετέχουν στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες για τις οποίες είναι γνωστή η Σαηεντολογία. Μέρος των καθηκόντων του λειτουργού επομένως είναι να ενημερώνει το εκκλησίασμα για τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα ή δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει η Εκκλησία και να ζητάει τη συνεισφορά του εκκλησιάσματος στις δραστηριότητες αυτές. Επίσης, ενημερώνει τα μέλη για τις προσεχείς εκδηλώσεις της εκκλησίας.

Προσευχή

Η Κυριακάτικη λειτουργία ολοκληρώνεται από το λειτουργό με την ανάγνωση της Προσευχής για την Απόλυτη Ελευθερία.