Ο Λούις γυμνάζεται και οι προσπάθειές του να αποκτήσει ευεξία αποδίδουν καρπούς. Στην πραγματικότητα, όμως, αυξάνει τις ικανότητές του σε όλους τους τομείς της ζωής, και ο λόγος γι’ αυτό περιγράφεται στο μάθημα Τα Δυναμικά της Ύπαρξης από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το μάθημα Τα Δυναμικά της Ύπαρξης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.