Ο Κίναν είναι πραγματικά ένας «τύπος για όλες τις δουλειές». Ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού και το ψηφιακό μάρκετινγκ, βοηθώντας τους πελάτες του να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και... είναι παππούς. Η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και η εξισορρόπηση των προκλήσεων της καθημερινής ζωής μπορούν να επιτευχθούν με το μάθημα Βασικά Στοιχεία της Οργάνωσης από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το μάθημα Βασικά Στοιχεία της Οργάνωσης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.