Ο Μπρους χαίρεται τη ζωή βάζοντας διακοσμητικά στο σπίτι που αναδεικνύουν τις παραδόσεις της οικογένειάς του. Είτε είναι διακριτικά είτε όχι, το περιβάλλον του κάνει μια δήλωση σχετικά με τη γεύση και τις παραδόσεις της οικογένειας και των ομάδων στις οποίες ανήκει. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και του κόσμου γύρω τους είναι το θέμα του μαθήματος Τα Δυναμικά της Ύπαρξης από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το μάθημα Τα Δυναμικά της Ύπαρξης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.