Η Μαρία είναι μια παιδίατρος που, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διατηρεί επαφή εξ αποστάσεως με τους νεαρούς ασθενείς της. Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα παιδιά σχετικά με την πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ασθενών της και των οικογενειών τους. Συστήνει σε όλους το βιβλίο Scientology: Μια Νέα Άποψη για τη Ζωή, το βιβλίο που τη βοήθησε να καταλάβει πώς να μιλάει στα παιδιά.

Ανακάλυψε πραγματικές λύσεις στα προβλήματα της ζωής που έχουν αποτελέσματα εδώ και τώρα. Διάβασε το βιβλίο Scientology: Μια Νέα Άποψη για τη Ζωή.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.