Ο Ίμαν είναι όλο χαμόγελα καθώς πηγαίνει στον Αμερικανικό Οργανισμό Σαιντ Χιλ. Μελετάει τις Διαλέξεις στο Φίνιξ, μαθαίνοντας «φανταστικές πληροφορίες» για την εξωτερίκευση. Με άλλα λόγια, μαθαίνει τα αληθινά δεδομένα για την εξωτερίκευση ως πνευματικό ον!

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις περιέχουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συμπεράσματα κατά μήκος της εξελικτικής πορείας της έρευνας του Λ. Ρον Χάμπαρντ, και έτσι αποτελούν τα θεμέλια της θρησκείας της Scientology.

Το Scientologists @life παρουσιάζει Scientologist από όλο τον κόσμο που ακμάζουν στη ζωή – προσωπικά, επαγγελματικά και πνευματικά.