Μιλώντας μεταφορικά, ο Τζέρι πέφτει με τα μούτρα στον Αμερικανικό Οργανισμό Σαιντ Χιλ. Μελετάει ένα από τα Προχωρημένα Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας, μια σειρά διαλέξεων του Λ. Ρον Χάμπαρντ οι οποίες περιγράφουν με ακρίβεια τις λεπτομέρειες του ώντιτινγκ της Scientology.

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας (ACC) αποτελούν την καθημερινή καταγραφή της έρευνας και ανάπτυξης, με εις βάθους εκπαίδευση και επιδείξεις από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προς τους ώντιτορ (άτομα που παραδίδουν συμβούλευση της Scientology). Τα ACC περιλαμβάνουν πάνω από 1.000 διαλέξεις και 500 γραπτές εκδόσεις.

Το Scientologists @life παρουσιάζει Scientologist από όλο τον κόσμο που ακμάζουν στη ζωή – προσωπικά, επαγγελματικά και πνευματικά.