ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΣΤΟΡΓΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ARC)

Ένα ακόμη εργαλείο μεγάλης σημασίας στη Σαηεντολογία, το οποίο βοηθάει πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι η αρχή της στοργής, της πραγματικότητας και της επικοινωνίας. Αυτοί οι τρεις αλληλεξαρτώμενοι παράγοντες μπορεί να απεικονιστούν σε ένα τρίγωνο.

Η πρώτη γωνία του τριγώνου είναι η στοργή, η οποία είναι ο βαθμός της συμπάθειας ή η αγάπη ή η έλλειψή της. Είναι το αίσθημα της αγάπης ή της συμπάθειας για κάτι ή για κάποιον.

Η δεύτερη γωνία του τριγώνου του ARC ονομάζεται πραγματικότητα και θα μπορούσε να οριστεί ως «αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει.» Η πραγματικότητα είναι βασικά συμφωνία. Αυτό που συμφωνούμε ότι είναι πραγματικό είναι πραγματικό.

Η τρίτη γωνία του τριγώνου είναι η επικοινωνία, που ορίζεται ως η ανταλλαγή ιδεών ή αντικειμένων ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Στις ανθρώπινες σχέσεις, αυτή είναι πιο σημαντική από τις δύο άλλες γωνίες του τριγώνου.

Οι αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν στο τρίγωνο, γίνονται αμέσως φανερές όταν ρωτήσει κανείς: «Έχεις προσπαθήσει ποτέ να μιλήσεις σ’ ένα θυμωμένο άτομο;». Αν δεν υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αρέσκειας, καθώς και κάποια βάση συμφωνίας, δεν υπάρχει επικοινωνία. Χωρίς επικοινωνία και κάποια βάση συναισθηματικής ανταπόκρισης, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου πραγματικότητα.Χωρίς κάποια βάση για συμφωνία και επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου στοργή.

Έτσι, αυτά τα τρία πράγματα σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Αν δεν υπάρχουν οι δύο γωνίες του τριγώνου, δεν μπορεί να υπάρξει η τρίτη. Αν επιθυμεί κανείς να έχει κάποια από τις γωνίες του τριγώνου, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις άλλες δύο.