ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ARC

Το τρίγωνο του ARC δεν είναι ισόπλευρο. H στοργή και η πραγματικότητα έχουν πολύ μικρότερη σημασία από την επικοινωνία. Θα λέγαμε ότι το τρίγωνο ξεκινάει με την επικοινωνία, η οποία δημιουργεί τη στοργή και την πραγματικότητα.

Στη Σαηεντολογία, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στον παράγοντα της επικοινωνίας, διότι οι Σαηεντολόγοι γνωρίζουν ότι η επικοινωνία είναι η γέφυρα για την άνοδο σε υψηλότερες καταστάσεις επίγνωσης και ευτυχίας.

Aυτοί οι τρεις παράγοντες –η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία– βοηθούν στην κατανόηση.

Είναι αλληλεξαρτώμενοι ο ένας από τον άλλον και όταν πέφτει ο ένας, τότε πέφτουν και οι άλλοι δύο. Όταν ανεβαίνει κάποιο σημείο του τριγώνου του ARC, τότε ανεβαίνουν και τα άλλα δύο.

Tο τρίγωνο του ARC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους για να βελτιώσει διάφορες καταστάσεις στη ζωή. Aπαντά στο ερώτημα του πώς να προσεγγίσουμε κάποιον – αν κάποιος χρησιμοποιήσει το τρίγωνο και επιλέξει ένα θέμα στο οποίο μπορεί να συμφωνήσει με κάποιον άλλον, τότε και η στοργή θα αυξηθεί και η επικοινωνία θα είναι καλύτερη.

Χρησιμοποιώντας την αρχή ότι, όταν κάποια γωνία του τριγώνου ανεβαίνει, τότε ανεβαίνουν και οι άλλες δύο, ο άνθρωπος μπορεί να βελτιώσει τη σχέση του με τους άλλους. Aυτό είναι το πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας.