ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Η θρησκεία της Σαηεντολογίας παρέχει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για τη ζωή και το θάνατο. Περιλαμβάνει μια ακριβή, επακριβώς φ διαδρομή. Αναπτύσσοντας τη Σαηεντολογία, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακάλυψε μια τεχνολογία που απελευθερώνει το ανθρώπινο πνεύμα και έτσι επιτρέπει στον Άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του πραγματικά. Δοκίμασε σε βάθος όλες τις διαδικασίες και κατέγραψε αυτές που αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικές στην επίτευξη ομοιόμορφων προβλέψιμων αποτελεσμάτων. Αυτές αποτελούν την στάνταρ τεχνολογία της Σαηεντολογίας.

Με την εφαρμογή των αρχών της Σαηεντολογίας και της τεχνολογίας σε μια συνεδρία ώντιτινγκ, κάποιος είναι σε θέση να απομακρύνει τους φραγμούς και τις ανεπιθύμητες συνθήκες και έτσι να γίνει ο ίδιος περισσότερο ο εαυτός του. Καθώς ένα άτομο εξελίσσεται, συχνά στρέφεται προς τα έξω για να βοηθήσει άλλους με τους τρόπους που έχει βοηθηθεί το ίδιο.

Στη Σαηεντολογία, το άτομο καλείται να αποδεχτεί μόνο αυτό που είναι πραγματικό για εκείνο. Δεν εξαναγκάζεται να αποδεχθεί κανένα «πιστεύω». Με την εκπαίδευση και το ώντιτινγκ, ανακαλύπτει για τον εαυτό του τις απαντήσεις που ψάχνει στη ζωή.