ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Πολλές υψηλότερες καταστάσεις ύπαρξης είναι διαθέσιμες στον Άνθρωπο και αυτές επιτυγχάνονται μέσω της Σαηεντολογίας. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ σκιαγράφησε με ακρίβεια αυτές τις καταστάσεις και κατόπιν διευκρίνισε πώς αυτές θα μπορούσαν να επιτευχθούν, ταξινομώντας τες πάνω σ’ ένα χάρτη που επιδεικνύει σχηματικά κάθε βήμα της πορείας προς τα πάνω.

Το γράφημα που δείχνει τις διαβαθμίσεις στην πνευματική βελτίωση ονομάζεται "Χάρτης Κατάταξης, Βαθμίδωσης και Επίγνωσης". Η Κατάταξη αναφέρεται στην εκπαίδευση στη Σαηεντολογία και στο γεγονός ότι απαιτούνται ορισμένες ενέργειες ή αποκτούνται ορισμένες ικανότητες πριν ένα άτομο καταταχθεί ως ώντιτορ σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο επίπεδο και του επιτραπεί να ανέβει στην επόμενη κλάση. Η Βαθμίδωση αναφέρεται στη βαθμιδωτή πνευματική βελτίωση που επιτυγχάνεται στο ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας.

Η θρησκευτική παράδοση του Ανθρώπου τον έκανε να φανταστεί εδώ και πολύ καιρό μια γέφυρα πάνω από το χάσμα μεταξύ του σημείου όπου βρίσκεται τώρα και ενός υψηλότερου επιπέδου ύπαρξης. Δυστυχώς, πολλοί απ’ αυτούς που επιχείρησαν να διασχίσουν αυτό το χάσμα έπεσαν στην άβυσσο.

Μεταφορικά, ο Χάρτης Κατάταξης, Βαθμίδωσης και Επίγνωσης αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα τη γέφυρα που καλύπτει το χάσμα και φέρνει κάποιον στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι το όραμα που ο Άνθρωπος έχει διατηρήσει επί τουλάχιστον δέκα χιλιάδες χρόνια, και τώρα, ακολουθώντας τα βήματα όπως αυτά τοποθετήθηκαν πάνω στο χάρτη, αυτό είναι εφικτό.

Ο χάρτης είναι ένας οδηγός για το άτομο, από την πρώτη στιγμή που αποκτά επίγνωση της Σαηεντολογίας μέχρι κάθε ανώτερη κατάσταση. Ο άνθρωπος ποτέ πριν δεν είχε έναν τέτοιο χάρτη. Είναι η Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία. Είναι η πορεία. Είναι ακριβής και η πρόοδός της είναι πάντοτε σταθερή. Τη διαβαίνεις και γίνεσαι ελεύθερος.