ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ;

Απόλυτα και χωρίς εξαίρεση.

Κατά παράδοση, κάθε επικοινωνία ανάμεσα σε ένα θρησκευτικό λειτουργό και στους ενορίτες του θεωρείται απόρρητη και εμπιστευτική. Ασφαλώς, αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της θρησκείας της Σαηεντολογίας και η εμπιστοσύνη αυτή δεν προδίδεται ποτέ. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία θα επικαλείτο όλα τα νομικά μέτρα προστασίας της απαραβίαστα εμπιστευτικής σχέσης μεταξύ θρησκευτικού λειτουργού και εξομολογούμενου, προκειμένου να διαφυλάξει αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνης.

Ο Κώδικας του Ώντιτορ απαιτεί από ένα λειτουργό να μην χρησιμοποιήσει ποτέ τα μυστικά που του εμπιστεύεται ένας ενορίτης στη διάρκεια της συνεδρίας του ώντιτινγκ. Οι πληροφορίες που δίνονται εμπιστευτικά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ώντιτινγκ από έναν ενορίτη σε ένα λειτουργό θεωρούνται ιερές από την Εκκλησία και τους Εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Όλες αυτές οι πληροφορίες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές από το λειτουργό της Σαηεντολογίας και την Εκκλησία.