ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ;

Οι Σαηεντολόγοι χρησιμοποιούν συνταγογραφημένα φάρμακα όταν είναι άρρωστοι και δίνουν βάση στις συμβουλές και τις θεραπείες των γιατρών. Οι Σαηεντολόγοι δεν παίρνουν ναρκωτικά ή ψυχοτρόπα φάρμακα που αλλοιώνουν τη διάνοια.

Θεωρούν ότι τα ναρκωτικά έχουν καταστρεπτικές επιπτώσεις σε ένα άτομο – σωματικά, διανοητικά και πνευματικά. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι τα ναρκωτικά μειώνουν την επίγνωση και τις ικανότητες. Πρόκειται για μια «λύση» σε κάποιο άλλο πρόβλημα, αλλά τελικά αποδεικνύονται να είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυξε έναν ολόκληρο όγκο τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αποκάθαρσης, που επιτρέπει στα άτομα να ανακάμψουν από τις ζημιογόνες διανοητικές και πνευματικές επιπτώσεις των ναρκωτικών. Οι ανακαλύψεις του στον τομέα αυτό, χρησιμοποιούνται ευρέως στην κοινωνία –διαχωρισμένες από τις θρησκευτικές δραστηριότητες– από το διεθνές δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από τα ναρκωτικά, Νάρκωνον.