ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ;

Οι πρακτικές της Σαηεντολογίας είναι ανοικτές σε άνδρες και γυναίκες. Επειδή οι άνθρωποι είναι πνευματικά όντα, το φύλο ενός λειτουργού δεν αποτελεί θέμα για τη Σαηεντολογία. Η Σαηεντολογία είναι αξιοκρατική. Δεν υπάρχει κάποια περιοριστική «γυάλινη οροφή» που να καθορίζεται βάσει φυλής, φύλου, εθνικότητας ή παρόμοιων κριτηρίων για τα άτομα που υπηρετούν ως λειτουργοί ή ως στελέχη στη διαχείριση της Εκκλησίας.

Όπως και σε οποιαδήποτε θρησκεία, οι λειτουργοί της πρέπει να είναι τα πιο αφοσιωμένα και ηθικά μέλη. Έτσι, το υψηλό επίπεδο δεοντολογίας και ηθικής είναι τα πιο σημαντικά προσόντα για ένα λειτουργό της Σαηεντολογίας.