ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ

Το ώντιτινγκ αποτελείται από ορισμένα στοιχεία: τον πρηκλήαρ, τον ώντιτορ, τη διαδικασία του ώντιτινγκ, την επικοινωνία, τον Κώδικα του Ώντιτορ και το Ηλεκτρόμετρο. Όλα αυτά, σε συνδυασμό, επιλύουν την αντιδραστική διάνοια.

Μια συνεδρία ώντιτινγκ διεξάγεται σε ένα ήσυχο, άνετο μέρος, όπου δεν θα υπάρχει καμία ενόχληση. Συνήθως, ο ώντιτορ και ο πρηκλήαρ κάθονται σε ένα τραπέζι ή γραφείο, ο ένας απέναντι στον άλλον, με ένα Ηλεκτρόμετρο έτοιμο να το χρησιμοποιήσει ο ώντιτορ. Πριν να ξεκινήσει το πρόγραμμα του ώντιτινγκ, αφιερώνεται κάποιος χρόνος ώστε ο πρηκλήαρ να εξοικειωθεί με τα στοιχεία του ώντιτινγκ, έτσι ώστε να γνωρίζει τι να περιμένει σε μια συνεδρία. Ο ώντιτορ, επίσης, επιβεβαιώνει ότι τίποτα δεν αποσπά την προσοχή του πρηκλήαρ, ότι τίποτα δεν τον αναστατώνει και ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να τον εμποδίσει να αφοσιωθεί πλήρως στη διαδικασία της συνεδρίας.

Για κάθε πρηκλήαρ χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ώντιτινγκ, ανάλογα με τις ανησυχίες του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και το προηγούμενο ώντιτινγκ. Παρ’ όλο που το ώντιτινγκ απευθύνεται στο άτομο και κάθε άτομο είναι διαφορετικό, πρέπει να ακολουθηθεί μια ακριβής βαθμίδωση στις διαδικασίες του πρόσεσινγκ, για να επιτευχθεί προσωπική πνευματική ελευθερία για όλους.