Ο ΩΝΤΙΤΟΡ ΚΑΙ Ο ΠΡΗΚΛΗΑΡ

Το πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και τα προσόντα για να βελτιώνει άλλους με τη χρήση του ώντιτινγκ ονομάζεται ώντιτορ. Ως ώντιτορ ορίζεται αυτός που ακούει, από το λατινικό audire, που σημαίνει «να ακούς». Ο ώντιτορ είναι λειτουργός ή εκπαιδευόμενος λειτουργός στην εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Το άτομο που λαμβάνει το ώντιτινγκ ονομάζεται πρηκλήαρ (από το αγγλικό «preclear», pre=προ και «clear»=καθαρός), δηλαδή ένα άτομο που δεν είναι ακόμα Κλήαρ. Ο πρηκλήαρ είναι ένα άτομο, το οποίο, μέσα από το ώντιτινγκ, ανακαλύπτει περισσότερα για τον εαυτό του και για τη ζωή.