ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σε μια συνεδρία, η αναλυτική διάνοια του πρηκλήαρ υποστηρίζεται από την αναλυτική διάνοια του ώντιτορ, προκειμένου να νικήσει την αντιδραστική διάνοια του πρηκλήαρ.

Ο πρηκλήαρ έχει πέσει θύμα της αντιδραστικής του διάνοιας. Όταν διεγείρεται η αντιδραστική διάνοια, το άτομο επηρεάζεται από τη βλαβερή ενέργεια που περιέχει. Εφόσον η αντιδραστική διάνοια είναι κρυμμένη, ο πρηκλήαρ δεν μπορεί να τη χειριστεί μόνος του. Το αποδεικνύουν τα χιλιάδες χρόνια που αφιέρωσε ο άνθρωπος για να φιλοσοφεί, να «εξερευνά την ψυχή» και να προσπαθεί να κατανοήσει τον εαυτό του και τα κίνητρά του χωρίς αποτέλεσμα. Αν απουσιάζει ο ώντιτορ, το δυναμικό του πρηκλήαρ είναι μικρότερο από τη δύναμη που του ασκείται από την αντιδραστική διάνοια.

Ένας από τους κύριους λόγους, για τους οποίους το ώντιτινγκ λειτουργεί στην πράξη, είναι διότι το δυναμικό του ώντιτορ προστίθεται στο δυναμικό του πρηκλήαρ και αυτά τα δύο, σε συνδυασμό, είναι ισχυρότερα από τη δύναμη της αντιδραστικής διάνοιας του πρηκλήαρ. Δουλεύοντας από κοινού και εφαρμόζοντας την ακριβή τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ, η αντιδραστική διάνοια του πρηκλήαρ μπορεί να σβηστεί.

Κάθε φορά που κάποια περιοχή με αρνητικό φορτίο απελευθερώνεται από την αντιδραστική διάνοια, η επίγνωση του πρηκλήαρ αυξάνεται. Η αύξηση της επίγνωσης μεγαλώνει από συνεδρία σε συνεδρία και ο πρηκλήαρ αποκτά βαθμιαία όλο και μεγαλύτερη επίγνωση για το ποιος πραγματικά είναι, τι του συνέβη και ποιες είναι οι πραγματικές πνευματικές του δυνατότητες και ικανότητες.