Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα οφέλη που αισθάνεται ότι έχει ένας άνθρωπος από το ώντιτινγκ μπορούν να αποδειχτούν και σε αντικειμενική βάση, με τη χρήση τεστ κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ώντιτινγκ.

Διάφορα τεστ μετρούν τις ικανότητες του πρηκλήαρ πριν από την έναρξη ενός προγράμματος ώντιτινγκ και παρέχουν μια πρόβλεψη σχετικά με το πόσο ώντιτινγκ θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, όταν ο πρηκλήαρ επανεξετάζεται, οι βελτιώσεις που αισθάνεται προσωπικά μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα διάγραμμα, το οποίο επικυρώνει τα κέρδη του.

Αυτές οι αντικειμενικές μετρήσεις της ικανότητας ενός ατόμου αψηφούν τις συνηθισμένες πεποιθήσεις. Πριν από τη Διανοητική, η ψυχιατρική και η ψυχολογία ισχυρίζονταν ανένδοτα ότι οι ικανότητες και η ευφυΐα κάποιου δεν μπορούν ν’ αλλάξουν. Οι δηλώσεις τους διαψεύστηκαν μπροστά στις αμέτρητες μελέτες που έγιναν, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα παρουσίασαν θεαματική άνοδο μετά το ώντιτινγκ τόσο στις ικανότητες όσο και την ευφυΐα τους.

Ένα τυποποιημένο τεστ είναι η Ανάλυση Ικανοτήτων της Οξφόρδης (Οxford Capacity Analysis, ΟCA) που μετράει με ακρίβεια δέκα διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι έκδηλα στο ώντιτινγκ και αντικατοπτρίζουν τα οφέλη που αποκομίζει ο πρηκλήαρ. Οι πρηκλήαρ παρουσιάζονται πιο ήρεμοι, πιο σταθεροί, πιο ενεργητικοί και πιο δραστήριοι, ως άμεσο αποτέλεσμα του ώντιτινγκ, και οι επιδόσεις στο ΟCA το επιβεβαιώνουν.

Τα τεστ ικανότητας αποτελούν, επίσης, μια αξιόπιστη ένδειξη των αποτελεσμάτων του ώντιτινγκ. Η βελτίωση των επιδόσεων στα τεστ ικανοτήτων αντιστοιχεί σε μια μείωση της ροπής προς τα ατυχήματα. Υπάρχουν και πολλά άλλα τεστ, τα οποία μετράνε το συντονισμό και τις διάφορες αισθήσεις, όπως είναι η όραση, η ακοή, η αχρωματοψία, η ισορροπία κ.λπ. Αυτές οι λειτουργίες βελτιώνονται επίσης ως αποτέλεσμα του ώντιτινγκ.

Φυσικά, η πρόοδος στο ώντιτινγκ διαφέρει από άτομο σε άτομο, αφού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αφοσίωση του πρηκλήαρ και από τη συχνότητα των συνεδριών. Γι’ αυτό το λόγο, δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια το ρυθμό βελτίωσης και η Εκκλησία δεν δίνει εγγυήσεις για τα οφέλη που θα αποκομίσει κάποιος από το ώντιτινγκ. Ωστόσο, το προσωπικό της Εκκλησίας έχει δει τόσο αξιοσημείωτες βελτιώσεις στους ενορίτες, που πάντα αναμένει παρόμοια αποτελέσματα ως φυσικό επακόλουθο.