Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΩΝΤΙΤΟΡ

Ο ώντιτορ έχει και εφαρμόζει έναν κώδικα συμπεριφοράς απέναντι στον πρηκλήαρ, γνωστός ως Κώδικας του Ώντιτορ. Πρόκειται για ένα δόγμα από κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά για να εξασφαλιστεί ότι ο πρηκλήαρ έχει το μεγαλύτερο δυνατό πνευματικό κέρδος από το ώντιτινγκ. O Κώδικας αυτός εξελίχθηκε μέσα από πολλά χρόνια παρατήρησης. Αυτό που καθοδηγεί τις πράξεις ενός ώντιτορ είναι ο κώδικας της ηθικής.

Για παράδειγμα, για να μείνει πιστός ο ώντιτορ στον Κώδικα του Ώντιτορ, υπόσχεται να μην χρησιμοποιήσει ποτέ τα μυστικά που του αποκαλύπτει ο πρηκλήαρ σε μια συνεδρία ώντιτινγκ. Κανονικά, όλες οι επικοινωνίες ανάμεσα σε ένα λειτουργό και στους ενορίτες του είναι απαραβίαστα εμπιστευτικές και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο ώντιτινγκ. Οι πεποιθήσεις που εκφράζει ο πρηκλήαρ κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ώντιτινγκ θεωρούνται ιερές από την Εκκλησία και δεν προδίδονται ποτέ.

Το ώντιτινγκ έχει επιτυχία μόνο όταν ο ώντιτορ συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο ώντιτορ δεν λέει ποτέ στον πρηκλήαρ τι θα έπρεπε να σκεφτεί για τον εαυτό του, ούτε εκφράζει τη γνώμη του για το ώντιτινγκ που γίνεται. Ένας από τους σκοπούς του ώντιτινγκ είναι να αποκαταστήσει τη σιγουριά του πρηκλήαρ για την προσωπική του άποψη. Οι εκτιμήσεις προς τον πρηκλήαρ μόνο εμπόδια μπορεί να φέρουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Συνεπώς, μια τέτοια αξιολόγηση απαγορεύεται από τον Κώδικα.

Οι αρετές που μεταδίδει ο Κώδικας του Ώντιτορ είναι αυτές που θεωρούνται ως οι καλύτερες σε έναν άνθρωπο. Ο ώντιτορ δείχνει στον πρηκλήαρ του ευγένεια, στοργή, υπομονή και άλλες παρόμοιες αρετές, για να βοηθήσει τον πρηκλήαρ να αντιμετωπίσει περιοχές πνευματικής αναστάτωσης ή δυσκολίας.