ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Κάποιες προηγούμενες προσπάθειες να βοηθήσουν τον άνθρωπο αφορούσαν στην επιβολή ηθικών κωδίκων ή υποδείγματα συμπεριφοράς και καθοδήγησης, αλλά, μην έχοντας γνώση της αντιδραστικής διάνοιας ή του τρόπου για να ανακουφίσουν τις παράλογες επιταγές της, πέτυχαν μόνο προσωρινή βελτίωση.

Το ώντιτινγκ είναι αρκετά διαφορετικό από αυτές τις παρωχημένες πρακτικές, πολλές από τις οποίες ήταν αναποτελεσματικές και κάποιες άλλες, όπως η ψυχιατρική, που είναι πραγματικά επιβλαβείς. Στο ώντιτινγκ, ο άνθρωπος ακολουθεί ένα δρόμο χαραγμένο με ακρίβεια, ο οποίος οδηγεί σε συγκεκριμένες βελτιώσεις και είναι στην κρίση του ατόμου που λαμβάνει ώντιτινγκ να πει κατά πόσο αυτές οι βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί. Ο πρηκλήαρ και κανένας άλλος δεν καθορίζει εάν έχει ανακτήσει μια ικανότητα ή αν έχει απαλλαγεί από έναν πνευματικό φραγμό. Ο ώντιτορ συνεχίζει να βοηθά τον πρηκλήαρ, μέχρι ο πρηκλήαρ να ξέρει με τη δική του βούληση ότι έχει επιτύχει. Ούτε ο ώντιτορ, ούτε κάποιος άλλος στη Σαηεντολογία λέει ότι ο πρηκλήαρ απέκτησε κάποιο κέρδος. Ο ίδιος ο πρηκλήαρ γνωρίζει. Δεδομένου ότι ο σκοπός του ώντιτινγκ είναι η αποκατάσταση των δυνατοτήτων του ανθρώπου, μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να καθοριστούν τα κέρδη.

Το ώντιτινγκ είναι φτιαγμένο από κοινούς παρονομαστές, που έχουν εφαρμογή σε όλο το φάσμα της ζωής. Δεν υπάρχουν μεταβλητές στο ώντιτινγκ. Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις.Μόνο το ώντιτινγκ αποκαθιστά στο άτομο τις έμφυτες δυνατότητές του, βοηθώντας το να είναι ο πραγματικός του εαυτός. Μόνο το ώντιτινγκ ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις παγίδες της αντιδραστικής διάνοιας.