ΠΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΙ;

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έκανε πολλές ανακαλύψεις στον τομέα της παιδείας και οι ανακαλύψεις αυτές εφαρμόζονται στα μαθήματα που παραδίδονται από την Εκκλησία. Εντόπισε τα βασικά στοιχεία της μάθησης και τα κωδικοποίησε σε μια τεχνολογία μελέτης. Η τεχνολογία μελέτης αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο και βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα θέματα μάθησης. Χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα εκπαίδευσης της Σαηεντολογίας, αλλά είναι εξίσου χρήσιμη στη μελέτη οποιουδήποτε θέματος.

Μεταξύ των στοιχείων που είναι μοναδικά στις αίθουσες διδασκαλίας της Σαηεντολογίας είναι και ο Επόπτης του Μαθήματος, ένας ειδικός στην τεχνολογία της μελέτης, ειδήμων στον εντοπισμό και τον χειρισμό οποιονδήποτε εμποδίων που θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει στην κατανόηση.

Ο επόπτης δεν διδάσκει και σε καμιά περίπτωση, δεν προσθέτει τη δική του ερμηνεία σ’ ένα θέμα. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό, διότι τα αποτελέσματα στη Σαηεντολογία προκύπτουν μόνο από άτομα που εφαρμόζουν επακριβώς την τεχνολογία, όπως ακριβώς αναφέρει στα γραπτά του ο Λ. Ρον Χάμπαρντ. Το θέμα έχει ήδη ερευνηθεί, έχει περάσει από έλεγχο και έχει αποδειχτεί ότι έχει αποτελέσματα στην εφαρμογή. Προφορικές ερμηνείες που θα περνούσαν από το δάσκαλο στο μαθητή θα περιείχαν αναπόφευκτα αλλοιώσεις από το πρωτότυπο –και ας μην υπήρχε πρόθεση– μέχρι που θα χανόταν η αποτελεσματικότητα της Σαηεντολογίας. Γι’ αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που παίρνει ο μαθητής είναι αυτά ακριβώς που ανέφερε στα γραπτά του ή στις ομιλίες του ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Αντιθέτως, ο Επόπτης βοηθάει το άτομο να κατανοήσει τα υλικά, τονίζοντας πάντα την κατανόηση και την εφαρμογή. Αυτή η μέθοδος μελέτης δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν περισσότερα πράγματα, και να γίνουν πολύ περισσότερο ικανοί να χρησιμοποιήσουν αυτά που έμαθαν και όχι παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.