ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η θεμελιώδης ιδέα της Σαηεντολογίας είναι ότι η αυξημένη πνευματική επίγνωση είναι ο μόνος παράγοντας που δείχνει το δρόμο για αυξημένη επιβίωση και ευτυχία.

Μέσα από το ώντιτινγκ ο άνθρωπος απελευθερώνεται. Αυτή η ελευθερία πρέπει να αυξηθεί με την γνώση πώς να παραμείνουμε ελεύθεροι. Η Σαηεντολογία περιέχει στα αξιώματά της την ανατομία της αντιδραστικής διάνοιας και την απαραίτητη πειθαρχία και τεχνογνωσία για το χειρισμό και τον έλεγχο των νόμων της ζωής.

Η άσκηση της Σαηεντολογίας αποτελείται από ίσες αναλογίες ώντιτινγκ και εκπαίδευσης πάνω στις αρχές της, εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει και τον τρόπο εφαρμογής αυτών των αρχών. Το να γνωρίζεις τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί να χαθεί η πνευματική ελευθερία αποτελεί από μόνο του μια ελευθερία και καθιστά τον άνθρωπο ανεπηρέαστο απ’ αυτούς τους μηχανισμούς.

Το ώντιτινγκ επιτρέπει στον άνθρωπο να δει πώς συνέβη κάτι και η εκπαίδευση τον διδάσκει το γιατί.

Έτσι, λόγω της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης, θα συναντήσουμε Σαηεντολόγους να μελετάνε τα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ σε κάθε εκκλησία της Σαηεντολογίας. Εάν τους παρατηρούσε κάποιος, οπουδήποτε στον κόσμο, θα έβλεπε ένα περιβάλλον γεμάτο ζωή το οποίο είναι μοναδικό στην εκπαίδευση της Σαηεντολογίας.