ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ

Το ευρύ πεδίο της εκπαίδευσης στη Σαηεντολογία είναι χωρισμένο σε πολλές σειρές μαθημάτων που κυμαίνονται από τη μελέτη των βασικών βιβλίων γραμμένα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ, σε εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκουν βασικές αρχές, σε εκτενέστερα μαθήματα που εκπαιδεύουν ώντιτορς από τα αρχάρια επίπεδα μέχρι τα πιο προχωρημένα.

Υπάρχουν άλλα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν τη γνώση για τις απώτατες δυνατότητες του θήταν και άλλα που περιλαμβάνουν όλα τα φιλοσοφικά και τεχνικά υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας.

Υπάρχουν πολλά για να μάθει κανείς, αλλά η γνώση αυτή είναι εφικτή. Εξάλλου, όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο πιο ξεκάθαρη και κατανοητή γίνεται η οπτική του για τη ζωή.

Όπως οτιδήποτε στη Σαηεντολογία, έτσι και το πλήρες πλάνο της εκπαίδευσης είναι χτισμένο βαθμιδωτά, είτε ενδιαφέρει κάποιον να γίνει επαγγελματίας ώντιτορ ή απλά να γίνει καλύτερος στη ζωή. Κάποιος ξεκινάει με τα βασικά και προχωράει σε ολοένα και πιο προηγμένα υλικά και μαθήματα.