ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το τμήμα εκπαίδευσης της Σαηεντολογίας επιτρέπει στα άτομα να μάθουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Κάθε μάθημα οργανώνεται γύρω από αυτό που ονομάζεται φύλλο προόδου, άλλη μια καινοτομία στην τεχνολογία της μελέτης που εισήγαγε ο Χάμπαρντ. Το φύλλο προόδου είναι ένας τρόπος τακτοποίησης και παρουσίασης των υλικών ενός θέματος, βήμα προς βήμα, για να διευκολυνθεί η μάθηση. Τα φύλλα προόδου παρουσιάζουν τη σειρά της μελέτης και τις ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής που πρέπει να ακολουθηθούν.

Τα υλικά ενός τμήματος εκπαίδευσης της Σαηεντολογίας αποτελούνται από βιβλία, κάποια άλλα δημοσιεύματα, από φιλμ και μαγνητοφωνημένες διαλέξεις από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Αυτά εμφανίζονται στο φύλλο προόδου και ο μαθητής τα μελετάει με τη σειρά που αναφέρονται. Το άτομο προχωράει από το ένα βήμα στο επόμενο, όταν είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει το «έχεις μείνει πίσω» ή το «πρέπει να αποδέχεσαι τα δεδομένα τυφλά» ή οποιεσδήποτε άλλες υποτιμητικές δηλώσεις αυτού του είδους, τις οποίες συναντάμε κατά κόρον στο εκπαιδευτικό σύστημα της κοινωνίας μας. Ένα μάθημα της Σαηεντολογίας υπάρχει αποκλειστικά και μόνο προς όφελος του ατόμου. Οι γνώσεις που αποκτάει ο μαθητής είναι ο παράγοντας που καθορίζει την πρόοδό του.

Εφόσον η έμφαση δίνεται στην πράξη και η μελέτη δεν υπάρχει απλά για να πεις ότι μελετάς, το άτομο σύντομα συνεργάζεται με άλλα άτομα στις πρακτικές πτυχές του τμήματός του και μελετούν όλοι μαζί για να εξασκηθούν σε όσα έμαθαν. Ένα αίσθημα αμοιβαίας υποστήριξης διακατέχει όλες τις αίθουσες διδασκαλίας της Σαηεντολογίας.