ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ;

Ναι, χρησιμοποιείται. Άνθρωποι απ’ όλα αυτά τα επαγγέλματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ για να βελτιώσουν τη ζωή τους και τη ζωή όσων βοηθούν ή των συνεργατών τους. 

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σε πολλές χώρες εφαρμόζουν μεθόδους μελέτης του Λ. Ρον Χάμπαρντ για τη βελτίωση των γνώσεων και την επιτυχία της διδασκαλίας. Ομάδες που εργάζονται για την απεξάρτηση ατόμων από τα ναρκωτικά χρησιμοποιούν την αντίστοιχη τεχνολογία του για να βοηθήσουν τα άτομα να απεξαρτηθούν επιτυχώς από τα ναρκωτικά. Οι γιατροί τηρούν βασικές αρχές της Διανοητικής για να επισπεύσουν την ανάρρωση των ασθενών τους και, τέλος, οι επιχειρηματίες εφαρμόζουν την τεχνολογία διαχείρισης του Λ. Ρον Χάμπαρντ για να ακμάζουν οι επιχειρήσεις τους. 

Οι τεχνολογίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της ζωής και φέρνουν πάντα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται σωστά. Γι’ αυτό το λόγο, σε κάθε τομέα κοινωνικής ή δημόσιας μέριμνας συναντάμε άτομα που χρησιμοποιούν κάποια τμήματα αυτών των τεχνολογιών.