ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Ο Οργανισμός Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης είναι ένας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελής οργανισμός που σκοπός του είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση μέσω των εργαλείων μάθησης και εκπαίδευσης του Λ. Ρον Χάμπαρντ που είναι γνωστά ως Τεχνολογία Μελέτης. Η Τεχνολογία Μελέτης αναπτύχθηκε αρχικά στη δεκαετία του 1960 για να χρησιμοποιηθεί στις αίθουσες μελέτης της Σαηεντολογίας. Από τότε όμως έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο γιατί είναι σύνηθες να αυξάνει τα επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης και κατανόησης από 25 έως 35 τοις εκατό.

Τα πρώτα τριάντα χρόνια του οργανισμού η εισαγωγή της Τεχνολογίας Μελέτης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια αποτέλεσε εν πολλοίς μια θεμελιώδη προσπάθεια με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών που ενώθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης. Αν και ο θεμελιώδης στόχος παραμένει ακόμα ο ίδιος, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η εμβέλειά του με την απόκτηση και την εγκατάσταση του Οργανισμού Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης Διεθνώς στο κτηριακό συγκρότημα στην περιοχή Σπάνις Λέικ στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Από τότε που άνοιξε, έχει επιφέρει επανάσταση σε ολόκληρους ακαδημαϊκούς τομείς με την παρουσίαση της Τεχνολογίας Μελέτης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για κορυφαίους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, εισάγουν τώρα την τεχνολογία σε περίπου 4.000 σχολεία και σε ολόκληρες περιοχές. Εν τω μεταξύ ομάδες διδασκαλίας και διόρθωσης του οργανισμού Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης προσφέρουν την τεχνολογία σε αργούς και μειονεκτούντες μαθητές. Με αυτό τον τρόπο, ο Οργανισμός Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης προσφέρει το δώρο της μάθησης και της εκπαίδευσης σε περισσότερα από 28 εκατομμύρια μαθητές σε 70 χώρες.