ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ;

Κάθε μεγάλη θρησκεία επιθυμεί να κατέχει το γραπτό και προφορικό λόγο του ιδρυτή της. Καθώς η Σαηεντολογία γεννήθηκε σε μια σύγχρονη εποχή, τα γραπτά και οι ηχογραφήσεις του ιδρυτή της σώζονται και μπορούν να επαληθευτούν. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία κατόρθωσε να διατηρήσει την κληρονομιά του Λ. Ρον Χάμπαρντ και να εξασφαλίσει ότι η θρησκεία παραμένει ανόθευτη ως προς την αρχική διδασκαλία του για πάντα.

Ήταν πρόθεση του Λ. Ρον Χάμπαρντ, όχι μόνο οι γραφές της Σαηεντολογίας να παραμείνουν ανόθευτες, αλλά και να παραμείνουν για πάντα στην αρμοδιότητα της Εκκλησίας. Επιπλέον, καθώς ανέπτυξε και κωδικοποίησε τα υλικά που διέπουν τη διαχείριση των Εκκλησιών, τα έργα αυτά παρομοίως διατηρούνται και προστατεύονται.

Η Σαηεντολογία και η Διανοητική είναι τεχνολογίες που λειτουργούν, εάν εφαρμοστούν με ακρίβεια. Αν αυτές αλλοιωθούν, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ομοιόμορφα.

Για να διασφαλιστούν οι γραφές και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να αλλαχτούν ή να χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κατοχύρωσε τα πνευματικά δικαιώματα όλων των υλικών της θρησκείας. Ενώ για να διασφαλιστεί ότι η Διανοητική και η Σαηεντολογία δεν ερμηνεύονται λανθασμένα, κατοχύρωσε περαιτέρω πολλές από τις χαρακτηριστικές λέξεις και σύμβολα της θρησκείας. Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα και κατοχυρωμένα σήματα παρέχουν ένα νομικό μηχανισμό που εγγυάται ότι η θρησκευτική τεχνολογία της Σαηεντολογίας παραδίδεται κατά τον καθιερωμένο τρόπο και σε απόλυτη συμφωνία με τα γραπτά κείμενα, χωρίς να τροποποιείται από σφετερισμούς ή εσφαλμένη χρήση.

Μέσα στα χρόνια, αδίστακτα άτομα προσπάθησαν, μέσω ανέντιμης συμπεριφοράς, να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας. Αυτά τα θέματα αναπτύχθηκαν για την πνευματική σωτηρία και όχι για τον προσωπικό πλουτισμό κάποιου. Κατέχοντας τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα της θρησκείας και επιβάλλοντας την ορθή χρήση τους, η Εκκλησία μπορεί να εξασφαλίσει ότι τέτοιες κακόβουλες ενέργειες δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν.