ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Γνωρίζοντας καλά την ισχυρή προειδοποίηση του Λ. Ρον Χάμπαρντ προς τις κυβερνήσεις να προφυλάξουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να εμμείνουν στην εφαρμογή των 30 άρθρων της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο κ. Μισκάβιτς ενέπνευσε την πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για την εκστρατεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κεντρικό σημείο των πεποιθήσεων της Σαηεντολογίας είναι και η πεποίθηση ότι όλη η ανθρωπότητα έχει αναφαίρετα δικαιώματα. Έτσι για περισσότερα από 50 χρόνια, οι Σαηεντολόγοι έχουν υπάρξει υπέρμαχοι των άρθρων της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σήμερα, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας χρηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μη κυβερνητική εκστρατεία πληροφόρησης για να γίνει η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία της Εκκλησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρηματοδοτεί ομάδες υποστήριξης, δραστηριότητες και παρέχει τα εκπαιδευτικά της υλικά σε άτομα, ομάδες και κυβερνήσεις σε 93 έθνη. Σε αυτά τα υλικά περιλαμβάνονται:

  • Τα βιβλιαράκια και οι Ανακοινώσεις Κοινής Ωφέλειας Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;, υλικά τα οποία μορφώνουν νέους και ενήλικες στα 30 άρθρα της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου με όρους που ο καθένας μπορεί εύκολα να κατανοήσει.
  • Έναν οδηγό μελέτης, που αποτελεί εγχειρίδιο δραστηριοτήτων και ένα πακέτο για να διδάξει κανείς σε μια τάξη, το οποίο δίνει σε έναν εκπαιδευτικό, σε μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή σε μια κυβέρνηση, αποτελεσματικά εργαλεία για να εκπαιδεύσουν νέους και ενήλικες πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Ένα συνοδευτικό βίντεο ντοκιμαντέρ με τίτλο Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που συμπληρώνει τις Ανακοινώσεις Κοινής Ωφέλειας, τα βιβλιαράκια και τα εκπαιδευτικά υλικά ως ένα επιπλέον υλικό για να επιτευχθεί μεγαλύτερο επίπεδο συνειδητοποίησης και σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα.