ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

Σε απάντηση στην κλιμάκωση της εγκληματικότητας και της βίας, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ίδρυσε το Πρόγραμμα των Εθελοντών Λειτουργών. Είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει πρακτικά εργαλεία και να επιφέρει κατανόηση και συμπόνια. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά είχαν σαφώς σχεδιαστεί για χρήση από Σαηεντολόγους και μη-Σαηεντολόγους επίσης. Έτσι γεννήθηκε ένα κίνημα ευρείας συμμετοχής από άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα αφοσιωμένα στο να παρέχουν βοήθεια, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο, προς τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, οι Εθελοντές Λειτουργοί της Σαηεντολογίας, έχουν προσφέρει έκτακτες υπηρεσίες σε 128 περιπτώσεις καταστροφών.

Αν και κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη βία με την οποία τα γεγονότα της 11/9 θα κατάστρεφαν τις κοινωνικές επιφάσεις, ο κ. Μισκάβιτς είδε ξεκάθαρα ότι είχε φτάσει η ώρα οι Σαηεντολόγοι να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.  Η θρυλική πλέον και διεθνώς εκδοθείσα, οδηγία είχε τον τίτλο Το Κάλεσμα για Αφύπνιση. Υποκίνησε την εκπληκτική ανάπτυξη του προγράμματος των Εθελοντών Λειτουργών.  Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, υπήρχαν 6.000 Εθελοντές Λειτουργοί από όλο τον κόσμο.  Σήμερα, είναι μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων ανεξάρτητων οργανώσεων παροχής βοήθειας, στον κόσμο, με περισσότερους από 200.000 Εθελοντές Λειτουργούς έτοιμους να δράσουν διεθνώς.

O Εθελοντής Λειτουργός της Σαηεντολογίας δεν κλείνει τα µάτια του στον πόνο, στο κακό και στην αδικία της ζωής. Ο Εθελοντής Λειτουργός της Σαηεντολογίας είναι ένα άτοµο που βοηθά το συνάνθρωπό του σε εθελοντική βάση µε το να επαναφέρει το σκοπό, την αλήθεια και τις πνευµατικές αξίες στη ζωή των άλλων. Οι Εθελοντές Λειτουργοί δραστηριοποιούνται από το σύνθημα «Κάτι Μπορεί να Γίνει γι' Αυτό».